HSK schriftelijk examen

Wie serieus bezig is Chinees te leren krijgt wellicht de behoefte zijn/haar niveau te testen. Dat kan met een officieel examen, HSK, dat jaarlijks ook in Nederland wordt afgenomen. Het HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) examen is laagdrempelig. Er zijn zes niveaus en het examengeld is niet hoog. Wie 150 woorden kent kan al meedoen met niveau 1.

De schriftelijke examens bestaan uit luister- en leesvaardigheid. Vanaf niveau drie wordt ook schrijfvaardigheid getest. In de eerste twee niveaus wordt naast karakters ook pinyin gebruikt. Vanaf niveau 3 is het examen geheel in karakters. Zie het schema hieronder voor de niveaus en het aantal woorden dat kandidaten moeten beheersen.
De mondelinge examens worden op een ander tijdstip afgenomen. Voor het mondelinge examen zijn er drie niveaus: beginner, gevorderd en vergevorderd. Mondeling en schriftelijk staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden gedaan. (Lees elders meer over het mondeling HSK examen) 
De examens worden gemaakt en uitgevoerd door het China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (kortweg bekend als Hanban). De examens worden in heel China erkend. Ze zijn geldig tot 2 jaar na de examendatum.   In het schema hieronder is een overzicht van de schriftelijke examens. In de laatste kolom wordt wordt het niveau van HSK vergeleken met in Europa vastgestelde normen voor taalvaardigheid in verschillende talen.

Niveau Duur examen Onderdelen Voorkennis Woorden- schat Europ. niveau
1 40 min. luister &lees- vaardigheid half jaar les, 2-3 lesuren/week 150 A1
2 55 min. luister &lees- vaardigheid 1 jaar les, 2-3 lesuren/week 300 A2
3 90 min. luister, lees- en schrijfvaar- digheid 1,5 jaar les, 2-3 lesuren/week 600 B1
4 105 min. luister, lees- en schrijfvaar- digheid 2 jaar les, 2-4 lesuren/week 1200 B2
5 125 min. luister, lees- en schrijfvaar- digheid meer dan 2 jaar les 2500 C1
6 140 min. luister, lees- en schrijfvaar- digheid meer dan 3 jaar intensief les 5000 C2

In de Raad van Europa is een normering afgesproken om het niveau voor de verschillende talen te bepalen. Er is discussie of de normering die de Chinese overheid aansluit bij de Europese. Critici menen dat bv het niveau HSK 1 beduidend lager is dan A1. (zie bv dit paper geschreven door Duitse China-experts).

HSK training met oefenexamens in mei 2011, bij Geledraak.nl in Haarlem

 

Downloads: woordenlijsten HSK (pdf)

(afkomstig van Hanban, China) HSK 1 HSK 2 HSK 3 HSK 4 HSK 5 HSK 6 (deel 1) HSK 6 (deel 2)

Proefexamens en training

Online zijn van elk niveau een proefexamen te doen. (links staat per niveau de link naar de leesvaardigheid, rechts ernaast de bijbehorende luistervaardigheid, audio). TIP! In Geledraak.nl webshop Zaiton.nl zijn proefexamens te koop, incl een MP3 disc voor de luistervaardigheid.

Handige tools:

Een erg goed woordenboek online is mdbg.net . Het is daar mogelijk zowel Engelse woorden als pinyin als Chinese karakters in te voeren. Uitgebreid! Aanrader voor offline gebruik (iPhone/iPad en Windows Mobile): Pleco.com. Dit is nog uitgebreider dan mdbg.
Meer handige links voor de Chinese taalstudie zie elders op Ikleerchinees.nl

Trainingen in real life, in Haarlem

Sinds 2011 worden trainingen bij Ikleerchinees.nl in Haarlem verzorgd als voorbereiding op de HSK examens. Zie bij cursusaanbod in het menu voor de actuele gegevens.

Links:

Henk Dalmolen deed in 2010 me aan de HSK examens. De voorlichting en informatie tijdens de examens waren niet altijd even duidelijk, vandaar dat hij zijn HSK ervaringen en tips op een webpagina heeft gepubliceerd zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Examen 2013

De luister- en leesvaardigheidsexamens in 2013 zijn op 12 mei en 1 december in Groningen. Bij het Confucius Instituut in Leiden (echter: examenlocatie wordt op de site niet genoemd, kan ook elders zijn): eveneens 12 mei. Deadline voor inschrijving: 2 mei 2013.
Het mondelinge examen in Leiden is op 20 oktober 2013, deadline inschrijving: 10 oktober.  Kijk voor meer informatie over het HSK examen en aanmelding op de FAQ pagina van het Confuciusinstituut Leiden

Business boeken (468x60)

 

Reageren is niet meer mogelijk